1)uzupełnij równania reakcji dysocjacji jonowej soli i napisz je słownie.
a)KCl-->H2O>...........+..............
b).........H2O...........+................
c)................-->2Fe + 3SO4
d) AL(NO3)3>H2O>.................+..............
e).........H2O>..........+................
f)........H2O>...........+.................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T19:49:31+01:00
Zad1
a) KCl --H2O--->K( na górze 3 +) + Cl( na g. -)
Chlorek potasu dysocjuje na kation potasu i anion chlorkowy.
b) Mg(NO3)2 ---H20--->Mg( na g. 2+) + 2NO3(na g. -)
c) Fe2(SO4)3 -------->2Fe(na g.3+) + 3SO( na dole 4 na górze 2-)
Siarczan (6) żelaza(3) dysocjuje na kationy żelaza i aniony siarczanowe(6)
d) Al(NO3)3 ---H2O---> Al(na g.3+) + 3NO3(na dole 3 na górze-)
Azotan(5) glinu dysocjuje na kation glinu i aniony azotowe(5).
e) Na2CO3 --H2O-->2Na(na g.+) + CO(na dole3 na górze2-)
Węglan sodu dysocjuje na kation sodu i anion węglanowy.
f) K2S ---H2O--> 2K(na g.+) + S(na g.2+)