Prawda /Fałsz
Prosze o poprawne rozwiązania.

1) Wdechy i wydechy zachodzą niezalażnie od woli człowieka
2) Tlen przenika do krwi z pęcherzyków płucnych dzięki skurczom naczyń.
3) Częstotliwość wdechówi wydechów jest stała.
4) Najmniej odporny na brak tlenu jest mózg.
5) Reakcja utleniania to uwalnianie energii zawartej w pokarmie.
6) W ciągu minuty przeciętny człowiek pobiera około 3 litrów tlenu.
7) Powstający w procesie przemiany materii dwutlenek węgla jest usuwany z komórek do osocza krwi.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T14:49:40+01:00
2010-01-09T14:53:23+01:00