Wskaż pary wyrażeń, które mają tę samą wartośc:
I.⅕+(-0,8)*1¼-0,2
II.[-0,5*3:(-½):(-0,1)]:(-60)
III.-4,75:2¹/₉ *(-²/₉)
IV.[-2,5-(-¼)]:(-1,5)
V.-0,81: ⁹/₁₀ +5*0,48
VI. 144:[10+(-¼-3,75):2]:(-3-15)

fajnie by było jakby były obliczenia,
wiem, że ciężkie komputerowo do napisania ale potrzebne mi to ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T15:28:28+01:00
I. ⅕+(-0,8)*1¼-0,2=
=0,2-0,8*1,25-0,2=
=0,2-1-0,2=
=-1

II. [-0,5*3:(-½):(-0,1)]:(-60)=
=[1,5:(-0,5)/(-0,1)]:(-60)=
=[-3 : (-0,1)]:(-60)=
=30:(-60)=
=0,5

III.-4,75:2¹/₉ *(-²/₉)=
=-4¾:2¹/₉*(-²/₉)=
=-¹⁹/₄:¹⁹/₉*(-²/₉)=
=¹⁹/₄*⁹/₁₉*(-²/₉)=
=⁹/₄*(-²/₉)=
=½=0,5

IV. [-2,5-(-¼)]:(-1,5)=
=[-2,5+0,25]:(-1,5)=
=-2,25:(-1,5)=
=1,5

V. -0,81: ⁹/₁₀ +5*0,48=
=-⁸¹/₁₀₀:⁹/₁₀ +5*0,48=
=-⁸¹/₁₀₀*¹⁰/₉+2,4=
=-⁹/₁₀+2,4=
=-0,9+2,4=
=1,5

VI. 144:[10+(-¼-3,75):2]:(-3-15)=
=144:[10+(-4):2]:(-18)=
=144:[10+(-2)]:(-18)=
=144:(10-2):(-18)=
=144:8:(-18)=
=18:(-18)=
=-1


I i VI =-1
II i VI =0,5
IV i V = 1,5

51 4 51