Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T14:59:16+01:00
apostrofa
epitet
groteska
metafora (inaczej przenośnia)
personifikacja
porównanie
porównanie homeryckie
powtórzenie
przerzutnia
pytanie retoryczne
rym
uosobienie
wykrzyknienie
związek frazeologiczny
21 3 21
2010-01-09T15:01:19+01:00
Epitet, porównanie, przenośnia (w tym też ożywienie, inaczej animizacja oraz uosobienie) powtórzenie, refren, zdrobnienie, zgrubienie i neologizm (czyli wyraz nowo utworzony w danym języku w celu nazwanianieznanego wczyśniejprzedmiotu lub sytuacji)
napisałam tak, ale mam to wszysto jeszcze dokładniej tułmaczyć czy tak wystarczy???
14 4 14