1 zadanie. Jacek jest 3 razy starszy od Ewy. Jeśli wiek Jacka Oznaczamy przez x , a Ewy przez y to: A) y=3x B) x=3y C) y=x+3 D) x=y+3.Zadanie2 W pewnym kantorze jedna marka jest o 47% tańsza niż jeden dolar. Która z Poniższych równości ustala prawidłowy związek między ceną 1 dolara (oznaczona przez d) a ceną jednej marki(oznaczoną przez m).

3

Odpowiedzi

2010-01-09T14:59:20+01:00
2010-01-09T15:00:16+01:00
1, b

x- wiek adama
y wiek Ewy

x= 3y ( trzeba pomnożyć wiek Ewy przez 3 aby ich lata się wyrównały)

2010-01-09T15:01:18+01:00