Odpowiedzi

2009-09-22T20:49:32+02:00
Ale w jakim sensie opisać kanon, kompozycje, perspektywe? czego?

Mastaby to budowla o formie trapezoidalnej, gdzie składano mumię zmarłego. Był w kształcie nasypu ziemnego o ukośnych ścianach ścianach, z kamienia lub cegły. Mastaba była usytuowana nad komorą zmarłych i połączona z nią szybem, który po uroczystościach żałobnych był zasypywany.

Piramidy budowali chłopi, zatrudniani w czasie wolnym od zbiorów i zasiewów. Budowano je posługując się obliczeniami matematycznymi i znajomością praw fizyki. W centrum piramidy znajduje się duża pusta komora, a nad nią szereg pomieszczeń odciążających. Pierwszą piramida była piramida schodkowa króla Snofru. Następnie zaczęto wznosić piramidy ostrosłupowe o gładkich ścianach- piramidy królów Cheopsa, Chefrena i Mykerinosa w Gizie.
1 3 1
2009-09-22T21:45:37+02:00
Zespół wzorców, reguł i metod wytwarzania obowiązujących w danym okresie w odniesieniu do przedstawiania ludzkiej postaci, stylu architektonicznego, lub wszelkich form artystycznych na określonym obszarze.

Najstarszy i najdłużej obowiązujący był kanon sztuki starożytnego Egiptu. W starożytnym Egipcie miał znaczenie religijne i polityczne. Określał ściśle sposób obrazowania człowieka zależnie od hierarchii społecznej. Kanon egipski regulował zasady w malarstwie, rzeźbie i płaskorzeźbie. Ewoluował na przestrzeni trzech tysięcy lat, do końca pozostając przy swoich podstawowych założeniach.

Kanony greckie wiążą się z pojęciem idealnych proporcji i modułem. Do najbardziej znanych kanonów greckich należą:
kanon Polikleta, wg którego wysokość człowieka ma 8 modułów, w tym jeden moduł stanowi wysokość głowy jako 1/8 całego ciała.
kanon Lizypa, wg którego wysokość człowieka ma 9 modułów, w tym głowa to 1/9 całości.

Kanon w starożytnym Rzymie:
wg Witruwiusza wysokość człowieka to 10 modułów, moduł to wysokość głowy mierzona od brody do nasady włosów; z jego rozważań korzystali malarze renesansu.

Kanony nowożytne:
kanon Leonarda da Vinci - oparty jest o studium ludzkiego ciała wpisującego sylwetkę człowieka w kwadrat i koło, którego środek stanowi pępek.
Albrecht Dürer - prowadził studia nad proporcjami ciała kobiety.
Le Corbusier - "zasada złotego podziału" przeniesiona na wymiary człowieka stojącego z podniesioną ręką.

Różnica między kanonem a stylem w sztuce polega na tym, że styl nie podlega ścisłym regułom i najczęściej odnosi się do wszelkich form ekspresji artystycznej, w tym do literatury i muzyki danego okresu.
2 4 2