Zad. 1Pole pewnego równoległoboku wynosi 36. Jeden z jego boków jest 3 razy krótszy od wysokości opuszczonej na ten bok. Oblicz długość tego boku.

Zad.2 W trapezie prostokątnym o obwodzie 8 krótsza podstawa i wysokość mają równe długości. Różnica podstaw długości wynosi 2. Oblicz długości podstaw trapezu

Zad. 3 Jedna z przekątnych rombu jest o 6cm dłuższa od drugiej. Pole tego rombu jest równe 56 cm². Oblicz obwód tego rombu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T15:19:21+01:00
Zad 1 Długość tego boku wynosi 11 cm
zad 2 Dłuższa podstawa 4 Krótsza Podstawa 2
zad 3 Krótsza Przekątna ma 8 cm Dłuższa Przekątna 14