Proszę...!!!!

zaznacz w układzie współrzędnych punkty, których współrzędne x i y spełniają podane formy zdaniowe:
a) p (x, y): x - 2y = -3 ∧ 2x + y = 4
b) q (x, y): 2x + y = 2 ∧ 3x - 2y = 17
c) r (x, y): x - y = 1 ∨ x + y = 2
d) s (x, y): x + y = 1 ∨x - y = 3

zaznaczyć umiem, ale jak to rozwiązać???
jak układy równań???

1

Odpowiedzi

2009-09-22T21:41:27+02:00
Mi się wydaję, że tu chodzi o przestawinie liczb tak, aby równanie przedstawiało funkcjie liniową, która jest następująca: y=ax+b, a następnie masz już zwykłe układy równań, które trzeba normalnie rozwiązać

a) x - 2y = -3 ∧ 2x + y = 4
To jest układ równań:
y= 0.5x + 1.5
y= - 2x+ 4

A to rozwiązanie tego układu:
0,5x +1,5= -2x+4
2,5 x = 4- 1,5
2,5x= 2,5
x= 1

więc
y=2

b) 2x + y = 2 ∧ 3x - 2y = 17

y= - 2x +2
y= 1,5x - 8.5

Rozwiązanie:
- 2x +2= 1,5x - 8.5
- 3,5x= -10,5
x= 3

więc:
y= -4

c) x - y = 1 ∨ x + y = 2

y= x - 1
y= - x + 2

Rozwiązanie:
x - 1= - x + 2
2x= 3
x= 1,5

zatem:
y= 0,5

d)x + y = 1 ∨x - y = 3

y= -x +1
y= x- 3

Rozwiązanie:
-x +1= x- 3
-2x= -4
x= 2

Zatem:
y= -1

Mam nadzieję,że Ci pomogłam, powodzenia:) Jak masz jakieś pytania do pisz7 3 7