Odpowiedzi

2010-01-09T15:32:15+01:00
Najpierw obliczamy masę CaO jaka była użyta do otrzymania 80g CaCO₃:

xg ----------------80g
CaO + CO₂ ---> CaCO₃
56g---------------100g

xg= (56×80)÷100 ≈ 45g CaO

Następnie obliczamy masę tlenu użytą do powstania tlenu wapnia:
-------xg --------45g
2Ca + 0₂ ---> 2CaO
-------32g -----2×56g

xg= (32× 45)÷ (2×56)≈ 12,86 g O₂
4 4 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T15:35:38+01:00
56u-------------100u
CaO + CO2 => CaCO3
x-----------------80g

x= 56u * 80g / 100u = 44,8g


-------32u-----112u
2Ca + O2 => 2CaO
--------x------44,8g


x= 32u * 44,8g / 112u = 12,8g
3 4 3