Dowód Rw wystawia przedsiębiorstwo w sytuacji
<!--[if !supportLists]-->


Wybierz odpowiedź a. wydania materiałów do produkcji
b. przyjęcia materiałów z zakupu do magazynu
c. wydania materiałów do sprzedaży
d. przekazania materiałów do innego magazynu
..Question 2
Punkty: 1 <!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->Dowód PZ wystawia jednostka gospodarcza w sytuacji
<!--[if !supportLists]-->


Wybierz odpowiedź a. przekazania zapasów do innego magazynu
b. wydania do sprzedaży towarów lub materiałów
c. przyjęcia wyrobów gotowych z produkcji do magazynu
d. przyjęcia materiałów lub towarów z zakupu
..Question 3
Punkty: 1
Wyciąg bankowy wystawia

Wybierz odpowiedź a. bank swojemu klientowi.
b. wierzyciel w celu uregulowania zobowiązań.
c. dłużnik otwierając akredytywę w banku.
d. klient dla swojego banku.
..Question 4
Punkty: 1 Przyjęcie materiałów do magazynu dokumentuje się dowodem


Wybierz odpowiedź a. RW
b. Fakturą zakupu
c. PK
d. PZ
..Question 5
Punkty: 1 Lista płac jest dowodem księgowym,na podstawie którego następuje wypłata wynagrodzeń dla pracowników.
Odpowiedź: Prawda Fałsz ..Question 6
Punkty: 1 Podstawą wypłaty gotówki z kasy jest

Wybierz odpowiedź a. lista wypłat ekwiwalentów
b. czek gotówkowy
c. zwrot nie wykorzystanej zaliczki
d. polecenie zapłaty
..Question 7
Punkty: 1 Wskaż, która z podanych niżej definicji określa dokument „Polecenie przelewu”


<!--[if !supportLists]-->


Wybierz odpowiedź a. Udzielona bankowi dyspozycja dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą samą kwotą rachunku wierzyciela.
b. Upoważnienie wystawione przez odbiorcę towaru lub usługi do zablokowania odpowiedniej kwoty środków pieniężnych na określony czas na rzecz wskazanego dostawcy towaru.
c. Udzielona bankowi dyspozycja wierzyciela obciążenia określoną kwotą rachunku bankowego dłużnika i uznania tą samą kwotą rachunku wierzyciela.
d. Pisemne zlecenie bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty, wydany bankowi przez posiadacza rachunku bankowego.
..Question 8
Punkty: 1 Do dowodów księgowych odzwierciedlających obrót gotówkowy zaliczamy:
Wybierz odpowiedź a. raport kasowy, czek gotówkowy i dowód wpłaty – KP.
b. czek gotówkowy, czek rozrachunkowy i polecenie przelewu.
c. zwrot wewnętrzny – ZW, dowód wpłaty – KP, dowód wypłaty – KW.
d. weksle, dowód wypłaty – KW i raport kasowy – RK.
..

2

Odpowiedzi

2010-01-09T19:27:31+01:00
1 A
2 D
3 A
4 D
5 Prawda
6 B
7 A
8 A
2010-01-09T21:21:10+01:00
1/ A
2/ D
3/ A
4/ D
5/ Prawda
6/ A
7/ D
8/ A