Odpowiedzi

2009-04-04T18:37:28+02:00
Λ - długość fali
n - orbita na której znajduje się obecnie elektron
m - orbita na która chcemy nasz elektron "wrzucić"
R - stała Rydyberga
R (dla wodoru) = 1,09677e7 (e7 oznacza •10 do potęgi 7) [1/m]
h - stała Plancka
h = 4,135e-15 [eV•s]
c - prędkość światła w próżni (≈300000 km/s)

stąd wyliczamy długość fali, która ma energię mogącą wynieść elektron z powłoki n na m
1/λ = R(1/n²-1/m²)
jeśli chcemy doprowadzić do jonizacji atomu to zakładamy że m=oo (nieskończoność),
wtedy nasz wzór przybiera postać
1/λ = R(1/n²)
jeśli atom wodoru jest w stanie neutralnym (nie jest wzbudzony), to n=1
1/λ = R => λ = 1/R
wyliczamy długość fali
λ≈9,1e-8 [m]
stąd energia jonizacji
E=hν=hc/λ
E≈13,6 [eV]