Napisz notatkę zawierającą odpowiedzi na poniższe pytania:
1.Co oznacza,że człowiek jest wolny oraz że ludzie są równi wobec prawa?
2.Kto i w jaki sposób powinien zapewnić warunki do korzystania z praw i wolności?
3.Co to znaczy, że prawa człowieka są nienaruszalne i niezbywalne?
4.Jakich obszarów życia dotyczą prawa i wolności człowieka?
5.Wymień przykłady praw należących do trzech generacji praw człowieka.
6Jak myślisz, dlaczego Murzyni-obywatele Stanów Zjednoczonych wolą, by mówić o nich ,,ąfroamerykanie",a nie ,,czarni"?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T15:24:20+01:00
1. Każdy człowiek jest wolny. Oznacza to, że każdy z nas ma wolną wolę; może dokonywać wyborów. Wszyscy są równi wobec prawa, to znaczy, że każdy bez względu na pleć, wiek, pochodzenie ma takie same prawa.
2. Władza powinna zapewnić obywatelom warunki do korzystania z praw, poprzez powoływanie różnych organizacji.
3. Prawa człowieka są nienaruszalne i niezbywalne, oznacza to, że nikt nie może człowiekowi odebrać tych praw, ani w jakikolwiek sposób naruszyć.
4. Prawa i wolności człowieka dotyczą życia codziennego.
5. Niestety nie wiem.
6. Myślę, że w takim kontekście słowo ''czarny'' można traktować w sposób obraźliwy.
1 4 1