Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T21:30:26+01:00
Dane:
T₁ = 20⁰C
T₂ = 100 ⁰C
m = 2kg
ciepło właściwe wody Cw = 4200 [J/kg×⁰C]
ciepło parowania wody przy 100⁰C Cp = 2258000 [J/kg]
Rozw.:
1. Ciepło pobrane podczas ogrzania wody do 100⁰C
Q₁ = m × Cw × ΔT
ΔT= T₂ - T₁
Q₁ = m × Cw × (T₂ - T₁) = 2kg × 4200 [J/kg×⁰C] × 80⁰C = 672000 J

2. Ciepło potrzebne do wyparowania
Q₂ = m × Cp = 2 kg × 2258000 [J/kg] = 4516000 J

Ciepło całkowite
Q = Q₁ + Q₂ = 672000 J + 4516000 J = 5188000 J =5188 kJ
1 5 1