Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T15:37:27+01:00
Średniowiecze:
Teocentryzm- z gr. teos co oznacza Bóg, pogląda stawiający Boga w centrum zainteresowania.
Asceza- postawa wobec życia propagowana w epoce średniowiecza. Polegała na wyrzeczeniu się szczęścia na ziemi, umartwianiu które miało zapewnic człowiekowi osiągnięcie szczęścia w niebie.
Iluminacja- dar oświecenie udzielany człowiekowi przez Boga
Parenetyczność- od pareneza, rada ostrzeżene. Jest t checha literatury średniowiecznej, która przejawiała się w dążeniu do pouczania, dawania rad potrzebnych do zbawienia
Anonimowość- cecha literatury przejawiająca sie w braku autora. Utowry średniowiezne były anonimowe ponieważ twórca uważał, że to Bóg jest dawcą natchnienia i myśli a człowiek nie powinien przypisywać sobie jego dzieła/
Alwgoryzm- polegał na przekazywaniu treści nie w prost ale za pośrednictwem umownych obrazów
Uniwersalizm- polegał na jedności, jednolitośći treści utworów średniowiecznch nie zależnie od kraju w jakim powstały, ludzie należeli do wielkiej wspólnoty Kościoła i literatury niezależnie od tego w jakim kraju powstawały ppodejmowały te same problemy zbawienia i życia pośmiertlnego.
Pandeizm-pogląd głoszący że Bóg jest obezny w przyrodzie
4 4 4