Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T15:39:45+01:00
Napisałeś kwasu fosforowego, ale nie sprecyzowałeś się jaki to był dokładnie kwas, lecz podejrzewam że chodziło Ci o kwas fosforowy V ( H₃PO₄)


xg -------12g
3NaOH + H₃PO₄ ---> Na₃PO₄ + 3H₂O
3×40g-----98g

M(NaOH)= 3×40= 120g (masa molowa wodorotlenku sodu)
M(H₃PO₄)= 98g (masa molowa kwasu fosforowego V)

m(H₃PO₄)= 12g ( masa kwasu użyta do reakcji)

xg=(120×12) ÷ 98
xg≈ 14,69 g (masa wodorotlenku sodu uzyta do zobojętnienia kwasu)
3 3 3