Odpowiedzi

2009-09-22T21:10:39+02:00
Obliczenia:
całość=7,5m
mama=1/2*7,5=3,75
tato=2/3*3,75=2,5
brat=1/2*2,5=1,25
siostra=2/5*1,25=0,5

Odp Zostało 0,5 m sznurka
3 3 3
2009-09-22T21:12:15+02:00
7,5:2=3,75
3,75x2/3=2,5
3,75-2,5=1,25
1,25:2=0,625
o,625x2/5=0,125
3,75+2,50+o,625+0,125=7
7,5-7=0,5
Odp.Zostało 0,5m sznurka.
2009-09-22T21:32:00+02:00
7,5 - cały sznurek
7,5:2=3,75 -tyle zostało, gdy zabrała mama
2/3 * 3,75 = 2/3 * 3 3/4=2/3 * 15/4 = 30/12= 5/2=2,5 - tyle zostało, gdy zabrał tata
2,5 :5 = 1,25 - tyle zostało gdy zabrał brat
2/5 * 1,25 = 2/5 * 1 1/4=2/5 * 5/4 = 10/20 = 1/2=0,5 m - tyle zostało, gdy zabrała siostra
0,5 z 7,5
0,5/7,5 = 5/75=1/15
Odp. Zostało 0,5metra, czyli 1/15 część sznurka.

2 3 2