Odpowiedzi

2010-01-09T16:43:29+01:00
M1 = 40 kg
T1 = 15 C
m2 = ?
T2 = 80 C
T3 = 35 C (temp. mieszaniny)
korzystamy z zasady bilansu cieplnego :
Q1 = Q2
m1 *cw *delta T1 = m2 *cw*delta T2 (dzielę obustronnie przez cw)
m1 * delta T1 = m2 *delta T2

m2 = m1 *delta T1 / delta T2

m2 = 40 kg * (35 C- 15 C)/(80 C - 35 C)
m2 = 40 kg* 20 C/ 45 C
m2 = 800 kg*C/ 45 C
m2 = w przybliż. 17,8 kg