Odpowiedzi

2010-01-09T16:47:59+01:00
Zachowują się skandalicznie. Nie szanują starszych , sami do siebie odnoszą się pogardliwie . Używają niecenzuralnych słów. Słuchają zbyt głośnej muzyki .
Jednym zdaniem - ach ta dzisiejsza młodzież !
Czy jednak taka jest naprawdę ? Z całym przekonaniem nie .Po pierwsze zważyź należy ,że jeśli nawet jednostki czy grupy zachowują się niepoprawnie , to nie można generalizować . Odnoszenie się w pogardliwy niekiedy do przesady sposób do całej młodzieży z całą pewnością obraża tych , do których zastrzeżen mieć nie można . Zdarzają się wśród młodzieży jednostki wybitne , zdolne , pracowite , ambitne . Nie są to przypadki odosobnione . Młodzież potrafi się zorganizoiwać w szczytnych celach , uczestniczy w wolontariatach .To ,że świat ludzi młodych jest inny od świata pokoleń dorosłych , nie oznacza samo przez się ,że ten świat jest zły. Starsze pokolenia zresztą też lubią wspomianąć szaleństwa młodości . Idąc dalej . W wielu przypadkach młodzi ludzie zwracają uwagę na zachowania i wartości wyznawane przez starsze pokolenia , przedstawicieli tych pokoleń . I trzeba przyznać ,że nie zawsze napotykają na kryształowe charaktery i idylliczne sytuacje . Już sam brak akceptacji młodego pokolenia w wydaniu " ach ci młodzi " jest przejawem daleko idącej nietolerancji , braku zrozumienia , a raczej chęci zrozumienia . Po wtóre - najłatwiej jest krytykować . Są z pewnością jednostki " niereformowalne " , nie tylko wśród młodzieży zresztą , jednak młodzi z chęcia przyjmują dojarzałą argumentację zachowań społecznie chwalebnych . Mówi się o pokoleniu JP2 .
Przecież nie nazywa się tak ludzi zachowujących się skanadalicznie .
Uczmy się więc oceniać postawy ludzi młodych jednostkowo i stosować umiarkowanie krytykę , lecz także dostrzegać pozytywy .
Wszak młodzież jest ukształotowana przez społeczeństwo ludzi dorosłych .
Zanim zatem przejdziemy do ostrej krytyki , odpowiedzmy sobie na pytanie - a co my zaoferowaliśmy młodym , by w sposób prawidłowy kształtowali swoje postawy ?