Podaj co najmniej dwie nazwy uregulowanych rzek w polsce. wymień pozytywne i negatywne skutki regulowania rzek.

Nazwy :....................................
Pozytywne skutki.......................................................
......................................................
Negatywne skutki......................................
........................................................

1

Odpowiedzi

2010-01-09T17:34:37+01:00
Nazwy :Sanka, Żylica i Horo
Pozytywne skutki:
-mniej powodzi
-możliwość budowania
-transport surowców przez rzekę
Negatywne skutki:
-niszczenie gleby
-niszczenie ekosystemu zwierząt
1 4 1