Odpowiedzi

2009-09-23T13:32:11+02:00
L1=10 m -długość liny początkowa
l2=6m -długość liny po podciągnięciu się taternika
g=10 m/s² przyśp, ziemskie
T1 - T2=?

ogólny wzór T=2π*√(l/g)
T₁=2π*√(l₁/g)
T1= 2π*√(10/10)
T1= 2π*√1
T1=2π [s] ≈ 6,28 s

T2=2π*√(l₂/g)
T2= 2π*√(6/10)
T2= 2π*√0,6
T2=2*3,14*0,77
T2=4,84 s

T1-T2=6,28-4,84=1,44s
Odp.: okres wahań zmaleje o 1,44 s.