Zapisz w jak najprostszej postaci:
a) o ile większy jest obwód kwadratu o boku x + 10 od obwodu prostokąta o bokach x - 1 i x +2 ?
b) o ile mniejsza od liczby x jest średnia arytmetyczna liczb x, x - 5 i x - 7 ?
c) o ile większa jest liczba 20 razy większa od x + 1 od liczby o 20% większej od x - 1?

proszę o rozwiązania. :-)

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-09T17:17:22+01:00
A) kwadrat Ob=4(x+10)=4x+40
prostokąt Ob=2(x-1)+2(x+2)=2x-2+2x+4=4x+2
czyli 4x+40:4x+2=20razy

b) średnia
x+x-5+x-7 3x-12
--------------= ---------=x-4
3 3


czyli (x-4):x= (x-4)*x=x²-4x(razy)

c) 20(x+1) 20x+20
-----------------=-----------=100-100=0
0.2(x-1) 0,2x-0,2
te liczby są równe