Zad1.
Pawda czy fałsz?
a)Częstotliwość wdechów i wydechów jest stała.
b)Najmniej odporny na brak tlenu jest mózg.
c)Reakcja utleniania to uwalniania energii zawartej w pokarmie.
w ciągu minuty przeciętny człowiek pobiera około 3 litrów tlenu.
d) Powstający w procesie przemiany materii dwutlenek węgla jest usuwany z komórek do osocza krwi.

Zad2.
Wyjaśnij, na czym polega różnica miedzy wentylacją płuc a wymianą gazową.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T15:59:20+01:00
Afalsz

bprawda
c falsz
dfalsz
2.
wymiana gazowa pluc to pobieranie i wydalanie gazow oddechowych a wentylacja pluc to obieg tlenu w plucach
1 5 1