1. program
Utworzyc plik:
a) tekstowy
zawierajacy n liczb generowanych losowo . Na ekranie wyświetlić najwieksza z liczb zawartych w pliku.

2. program
Utworzyć plik
b)binarny
zawierajacy n liczb generowanych losowo . Na ekranie wyświetlić najwieksza z liczb zawartych w pliku.

Program oby dwa w jezyku C.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-09T20:22:13+01:00
Program robi od razu te dwie operacje na raz:)

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int main()
{
int tekst, binar, i;
int liczba=0, liczbanaj=0;
FILE *plik_tekstowy;
FILE *plik_binarny;

srand(time(0)); //uruchamiamy losowanie dla randa

printf("Ile liczb losowych mam zapisac do pliku tekstowego?");
scanf("%d", &tekst);

if((plik_tekstowy=fopen("plik_tekstowo.txt","w"))==NULL)
printf("Tekstowe zapisanie pliku nie powiodlo sie!");
else
{
for(i=0;i<tekst;i++)
{
liczba=rand();
fprintf(plik_tekstowy, "%.2d ", liczba);
if(liczba>liczbanaj)
liczbanaj=liczba;
}

fclose(plik_tekstowy);

printf("Plik zapisany tekstowo, zostal utworzony\n\n Najwieksza liczb wpisana do tego pliku jest %.2d\n", liczbanaj);
liczbanaj=0;
}

printf("Ile liczb losowych mam zapisac do pliku binarnego?");
scanf("%d", &binar);

if((plik_binarny=fopen("plik_binarnie.txt","wb"))==NULL)
printf("Binarne zapisanie pliku nie powiodlo sie!");
else
{
for(i=0;i<binar;i++)
{
liczba=rand();
fprintf(plik_binarny, "%.2d ", liczba);
if(liczba>liczbanaj)
liczbanaj=liczba;
}

fclose(plik_binarny);
printf("Plik zapisany binarnie, zostal utworzony\n\n Najwieksza liczb wpisana do tego pliku jest %.2d\n", liczbanaj);
}

getch();
return 0;
}