Zad 1.
Kredyt 1000 zł, po 6 miesiącach spłacono 1100 zł, jaka jest EAR?

EAR = (1+i)^n - 1
EAR - efektywna roczna stopa procentowa
i - oprocetownie
n - liczba rat

zad 2.
oferta zaupu srodka trwałego za 4000 zł przy natychmastowej zapłacnie gotowką lub za 2 ata 4800zł. Firma mże otrzymac kredyt na 2 lata z oprocentowaniem40%. c powinna zroic?

1

Odpowiedzi

2010-01-09T16:30:44+01:00
Z.1
ERA=0,6

d=ktp/100
100=1000*6*p/100
100=60p
10=6p
p=0,6%