Pan Piotr wpłacił 2000zl do banku,w którym oprocentowanie wkładów oszczędnościowych jest równe 6% w stosunku rocznym.Oblicz,ile wyniosą odsetki od tej kwoty po roku,a ile zostanie złotych z nich panu Piotrowi,jeśli od kwoty odsetek zostanie odprowadzony podatek w wysokości 19%.Jaki będzie stan konta pana Piotra po roku oszczędzania?

2

Odpowiedzi

2010-01-09T16:32:26+01:00
2000zł x 6%= 120zł
120zł-odsetki
120zł x 19%=22,8zł
120zł-22,8zł=97,2zł
2000zł+97,2zł=2097,2zł

Stan konta po roku bedzie wynosił 2097,2zł
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T16:32:55+01:00
Na początku - 2000zl
po roku - 2000zl * 6% + 2000zl = 2000zl * 6 / 100 + 2000zl = 2120zl
odsetki - 2120zl - 2000zl = 120zl
odsetki z odprowadzonym podatkiem - 120zl * (100-19)% = 120zl * 81% = 120zl * 81 / 100 = 97,2zl
stan konta po roku oszczedzania = 2000zl + 97,2zl = 2097,2zl