Odpowiedzi

2009-09-22T21:19:01+02:00
Najbliższe jest "c" z tym że dokładny wymiar Webera to kg×m²/s²×A - iloraz iloczynu siły na pole powierzchni przez iloczyn czasu do kwadratu i natężenia.