Odpowiedzi

2010-01-09T16:59:29+01:00
Kalisz był jednym z miast w Polsce,które zostało najbardziej zniszczone podczas I wojny światowej. Znaczna jego część spłonęła w wyniku niemieckiego ostrzału artyleryjskiego.

Polska 11 listopada odzyskała niepodległość i od tego czasu zmagała się z licznymi problemami gospodarczymi. Pieniądze b. szybko traciły na wartości, a ceny wszystkich towarów gwałtownie rosły. Aby umocnić walutę i poprawić sytuację kraju, w 1924 r. premier Władysław Grabski( przeprowadził reformę skarbu państwa)
2 1 2
2010-01-09T17:26:07+01:00
Na przełomie XIX i XX wieku dyplomaci najpotężniejszych państw zabiegali o zawiązanie przymierzy. W rezultacie ukształtowały się dwa bloki polityczno wojskowe : Niemcy i Austro-Węgry w 1879 roku zawarły przymierze, do którego w 1882 roku przyłączyły się Włochy. Blok tych państw nazwano trójprzymierzem. Jego przeciwwagę stanowiło trójporozumienie, czyli sojusz francusko-rosyjski(1893 rok), francusko-brytyjski (1904 rok) i brytyjsko-rosyjski (1907 rok). W roku 1904 ugrupowanie to zostało nazwane ententą. Na początku XX wieku sytuacja międzynarodowa była bardzo napięta. Każdy, nawet drobny incydent mógł doprowadzić do wojny. Jej przyczyną mogło być między innymi Niemiec i Francji do zajęcia hiszpańskiego Maroka. Kryzys ten został jednak zażegnany, a zainteresowane strony zawarły porozumienie. Najbardziej zapalnym, regionem Europy były Bałkany, określane też mianem kotła bałkańskiego. Przez kilka stuleci władzę sprawowała tam Turcja. Jednak jej panowanie zakończyło się w XIX wieku. Powstały wówczas niepodległe państwa : Serbia, Rumunia, Bułgaria, Czarnogóra i Grecja. W roku 1912 wspólnie zaatakowały Turcję i odebrały jej resztę europejskich posiadłości. Bezpośrednią przyczyną kolejnego konfliktu zbrojnego na Bałkanach był zamach na arcyksięcia austriackiego następce tronu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda (przez syryjskiego zamachowce), miał on miejsce 28 czerwca 1914roku, w Sarajewie - stolicy Bośni i Hercegowiny. Udział wzięli w nim spiskowcy, którzy dążyli do przyłączenia tego kraju do Serbii. W rezultacie rząd austriacki oskarżył Serbię o inspirowanie zamachu i postawił jej trudne do spełnienia warunki. Gdyby nie zostały one spełnione, grozili wojną. Miesiąc później wybucha wojna, co oznacza, że Serbowie nie spełnili warunków. Wybuch wojny w wielu krajach przyjęto bardzo entuzjastycznie. Tłumy wiwatowały na cześć żołnierzy, którzy szli na front. Wojna wybuchła w 28 lipca 1914 roku. Sytuacja Polski nie była najlepsza, byli pod zaborami 123 lata. Wojna przytłoczyła gospodarkę. Pierwsza wojna światowa miała charakter błyskawiczny, była wojną pozycyjną, oraz miała charakter całkowity.

3 4 3