Odpowiedzi

2010-01-09T16:41:04+01:00
Wszystko przedstawione jest w załąćzniku
7 2 7
2010-01-09T16:46:55+01:00
W cyklu życiowym mchów z zarodnika wyrasta stadium młodociane gametofitu-splątek.Z jednego splątka wyrasta następnie zwykle kilka dojrzałych gametofitów.Gametofit ma postać ulistnionej łodyżki. Listki zbudowane są z jednej warstwy komórek jedynie nerw przebiegający przez środek listka,jest wielowarstwowy. Mchy posiadają wielokomórkowe chwytniki. Zapłodnienie musi odbywać się w wodzie, najczęściej w kropli wody,deszczu. Sporofit zbudowany jest ze stopy, zwykle dużej sety i zarodni, zawierającej w środku charakterystyczną kolumienkę. Zarodnia okryta jest z zewnątrz czapeczką, która jest pozostałością po rozerwanej rodni.

Gametofit mszaków rozwija się z haploidalnego zarodnika.U mchów zarodnik kiełkuje w tzw. splątek-nitkowatą nietrwałą plechę,będącą stadium młodocianym gametofitu. Następnie z formujących się na splątku pączków rozwijają się ulistnione, zielone łodyżki będące właściwym gametofitem. Komórki gametofitu wykazują pewne zróznicowanie tkankowe, przy czym wszystkie tkanki stałe tworzące to pokolenie należy traktować jako odmiany lub modyfikacje rkanki miękiszowej. Na szczególną uwagę zasługują komórki przewodzące wodę i sole mineralne-tzw. Hydroidy oraz komórki przewodzące asymilaty-leptoidy.
8 4 8