Zadanie dla klas 1 gim. Proszę o podanie choć kawałka zadania...
1.) podaj po 3 przykłady wszelkich zwierząt, organizmów, itp. które rozmnażają się przez:
podział komórki
pączkowanie
fragmentacje plechy
zarodniki

2.) Rozwój prosty i rozwój złożony ← wyjaśnij i podaj przykłady org.

Wybieram najlepszą odpowiedź!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T17:39:08+01:00
1.
podział komórki - ameba, euglena zielona, pantofelek
pączkowanie - stułbia, drożdże, polip
fragmentacje plechy - pędzlak(grzyb), kropidlak (grzyb), morszczyn
zarodniki - mech płonnik, Widłak jałowcowy, Paprotnik kolczysty
2.
• Prosty
Forma młodociana różni się od dorosłej jedynie rozmiarem i zdolnością do rozrodu
Nie występuje stadium larwy
Np. u człowieka
Z zygoty na drodze różnicowania rośnie młody osobnik taki jak dorosły

• Złożony
Może być przeobrażenie
Osobnik młody różni się od dorosłego
Dzieli się na:
Rozwój z przeobrażeniem zupełnym
Występuje larwa niepodobna do postaci dorosłej.
Po okresie wzrostu i linienia przekształca się ona w stadium poczwarki, z której wydostaje się dorosły owad
Na przykład u motyla
Rozwój z przeobrażeniem niezupełnym
Występuje larwa, która w niewielkim stopniu różni się od osobnika dorosłego
Brak skrzydeł
Niedorozwój narządów płciowych
np. pasikonik

2 5 2