Zad.1Oblicz obwody narysowanych trapezów
(rysunek w załączniku)
zad.2a)Jaką wysokość ma trójkąt równoramienny o podstawie 12cm i ramieniu 10 cm?
b)Jaką wysokość ma trójkąt równoboczny o boku długości 10 cm?
zad.3 W trójkącie ostrokątnym ABC boki AC i BC mają długości √13 i 5,a wysokość poprowadzona z wierzchołka C ma długość 3.Oblicz pole tego trójkąta.

1

Odpowiedzi

2010-01-09T16:55:13+01:00
Zad.2a)
P=½ah

a=12cm
b=10cm

h²=b²-(½a)²
h²=10²-6²
h²=100-36
h²=64
h=8cm

P=½*12 cm*8 cm
P=48cm²

b)
a=10 cm

h²=10²-5²
h²=100-25
h²=75
h=√75
h=√25*3
h=5√3 cm
1 1 1