Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T17:52:19+01:00
*straty ludnościowe:
- śmierć wielu ludzi w licznych wojnach z Rosją, Szwecją i Turcją
- straty ludnościowe na skutek strat terytorialnych
- mordowanie Polaków w czasie powstania Chmielnickiego

* straty terytorialne - utrata ziem takich jak:
- Inflanty - uzyskane przez Szwedów
- duża część Ukrainy, ziemie: siewierską, czernichowską, smoleńską,- uzyskane przez Rosjan
- ziemie na południu kraju - uzyskane przez Turków

* zniszczenia wojenne:
- zniszczenie wielu kościołów i pałaców
- utracenie wiele dzieł sztuki, zasobów bibliotecznych, drogocennych mebli i klejnotów

* kryzys polityczny:
- zrywanie sejmów
- korupcja wśród magnatów
- wzrost znaczenia wielkich rodów w państwie - zmniejszanie władzy króla
- wykształcenie się nowego ustroju politycznego - oligarchii magnackiej

* kryzys gospodarczy:
- niemal całkowity zastój w handlu z innymi państwami, która żyła z dochodów ze sprzedaży zbóż
- upadek rolnictwa, poprzez powrót to mało wydajnych metod uprawy roli spowodowany stratami ludnościowymi.
- zmniejszenie zapotrzebowania na polskie towary na rynkach zagranicznych
- cofnięcie się poziomu rzemiosła
- zwiększenie pańszczyzny co przyniosło straty dla handlu krajowego i spowodowało ogromne zubożenie chłopów