Przeczytaj zapisaną poniżej informację,a następnie wykonaj polecenia.
Schemat w załączniku przestawia wzory chemiczne dwóch aminokwasów: Glicyny i Alaniny

1Zaisz reakcje,w której powstanie wiązanie peptydowe miedzy podanymi aminokwasami
2 Podaj,które grupy funkcyjne aminokwasów biorą udział w tworzeniu wiązania peptydowego,oraz określ miejsce w komórce,w którym zachodzi synteza łańcuchów polipeptydowych

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-09-22T23:26:15+02:00
NH₂-CH-COOH + NH₂C(CH₃)COOH→NH₂-CH-CO-NH-C(CH₃)COOH+H₂O

Wiązanie peptydowe powstaje pomiędzy grypą aminową jednego aminokwasu (NH₂) a grupą karboksylową drugiego (COOH). Grupa aminowa traci wodór (H), grupa Karboksylowa traci grupę OH, drugim produktem polimeryzacji jest woda

Synteza białek ma miejsce w rybosomach