Odpowiedzi

2011-07-20T18:56:03+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Romantyzm - Kierunek w muzyce XIX wieku, którego główną cechą była więź muzyki z innymi rodzajami sztuki np. z poezją, dramatem, tańcem, malarstwem. Romantycy twierdzili, że muzyka jest zdolna do wyrażania różnych uczuć i nastrojów. Najwybitniejsi kompozytorzy XIX w. (m.in. F.Schubert, R.Schumann, F.Mendelssohn-Bartholdy, w Polsce – S.Moniuszko) w swojej twórczości wokalnej, biorąc pod uwagę potęgę wyrazową słowa, korzystali z tekstów wielkich poetów romantycznych (np.: A.Mickiewicz, A.Puszkin, J.W.Goethe, H.Heine, F.Ruckert, J.Eichendorff, G.Byron).

Charakterystyczne cechy muzyki romantycznej to:

subiektywizm,

indywidualizm,

dążenie do wypowiedzi uczuciowej;

nowe podejście do materii muzycznej przejawiające się w coraz większym uwrażliwieniu na  wartości  czysto brzmieniowe;

dążenie do integracji sztuk – współdziałanie muzyki z poezją, tańcem, dramatem, malarstwem;

wzrastające znaczenie pierwiastków narodowych (tzw. szkoły narodowe);

pojawienie się i rozkwit nowych form : miniatura instrumentalna (zwłaszcza fortepianowa), poemat symfoniczny, artystyczna pieśń solowa z akompaniamentem, symfonia programowa, dramat muzyczny.

 

Taniec towarzyszy człowiekowi od najdawniejszych czasów. Składa się z dwóch czynników: choreotechniki (uregulowany ruch rąk, nóg, ciała) oraz muzyki. Zarówno w tańcu, jak i w muzyce tanecznej najważniejszą rolę spełnia rytmika, związane z nią metrum oraz agogika. Wyróżniamy dwa rodzaje tańców: użytkowe – towarzyskie (do tańczenia) i stylizowane – utwory artystyczne, przeznaczone do słuchania.

 Walc – to taniec niemiecki, trójmiarowy, o śpiewnej, lirycznej melodii. Za prototyp uchodzi   tzw. Deutscher Tanz oraz pokrewne mu tańce: lendler, Steirischer ( u nas zwany sztajerkiem ). Popularny w salonach mieszczaństwa i arystokracji, wszedł później do muzyki operowej i operetkowej.

 

Pozdrawiam.

 

1 5 1