Arkusze kalkulacyjne (Excel, Open Office.org)
1. Dlaczego dokument Excel'a (lub podobnego programu) bywa nazywany zeszytem ? Ile (w przybliżeniu) wierszy i kolumn może mieć pojedynczy arkusz? Jak oznaczone są wiersze i kolumny?
2. Objaśnij pojęcia: dokument (zeszyt), arkusz, komórka, adres
3. Jak można wstawić arkusz do dokumentu, jak usunąć a jak zmienić nazwę
4. Jak wstawić wiersze a jak kolumny?
5. Wymień 4 typy zawartości jakie można wprowadzać do komórek arkusza. Rozdziel je na DANE oraz KOMENDY. Które z typów danych nie mogą brać udziału w operacjach arytmetycznych
6. Jak wprowadzać wzory matematyczne a jak liczby. Co to jest "notacja naukowa" ("format naukowy")
7. Czy część ułamkową liczby dziesiętnej trzeba poprzedzać kropką czy przecinkiem? od czego to zależy?
8. Jak wprowadzać do komórek takie teksty jak numer telefonu (np.:12-07) a jak wprowadzać wzory?
9. Jak wprowadzać do komórek (Excel'a lub Calc'a w OpenOffice) daty aby nie zostały potraktowane jako tekst. Czy na datach można dokonywać działania arytmetyczne?
10. Dlaczego we wzorach używamy raczej adresy a nie liczby? Jakie korzyści z tego wynikają?
11. Jak kopiować wzór wzdłuż kolumny (lub wiersza) tabeli? Czy kopiowany wzór pozostaje bez zmian?
12. Co to jest odwołanie (adres) bezwzględne oraz względne i jak to zapisać?
13. Opisz sposoby uzyskiwania obramowań i kolorów
14. Jak przemieścić tabelę (podaj przynajmniej 2 sposoby)
15. Jak zmieniać lub dopasowywać szerokość kolumn i wysokość wierszy (2 lub 3 sposoby)?
16. Jak sprawdzić czy tabela mieści się na stronie wydruku i jak to skorygować?
17. Jaki typ wykresów stosować dla funkcji i dlaczego?
18. Dlaczego wykres typu "liniowy" może fałszywie przedstawiać kształt wykresu funkcji
19. Podaj kolejne operacje prowadzące do uzyskania wykresu funkcji
20. Czy argumenty funkcji trygonometrycznych trzeba podawać w stopniach czy w radianach? Jak zamienia się jedne jednostki na drugie?
21. Jak należy czytać zapisy $C5 oraz C$5 i w jakiej sytuacji mają one znaczenie?
22. Jeśli liczbę 15,5 przeformatujemy na datę to co otrzymamy (w Excel'u i Calc'u) i dlaczego?
23. Jak obliczyć ile dni upłynęło od początku bieżącego roku?
24. Jak sprawdzić czy urodziliśmy się w niedzielę czy w innym dniu tygodnia?
25. Jak sprawdzić czy data 01.02.03 to "1 luty 1903" czy "3 luty 1901" czy może: "1 luty 2003" lub "3 luty 2001"?
26. Jak sporządzić tabelę zawierającą w pierwszej kolumnie liczby naturalne od 1 do 99 a w drugiej ich pierwiastki?
27. Jak poprawnie napisać wyrażenie "cztery sinus kwadrat dwa iks"?
28. Jak poprawnie napisać wyrażenie "dwa i pół kosinus kwadrat trzy iks"?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T22:11:07+01:00
1. Rozpoczynając pracę z arkuszem kalkulacyjnym Ms Excel wita nas zeszytem (dawniej skoroszytem), który składa się standardowo z trzech pustych arkuszy. Nazwy arkuszy są mało mówiące, mianowicie nazywają się kolejno "Arkusz1", "Arkusz2" i "Arkusz3".
wierszy jest ponad 65 000 a kolumn do litery IV

4. wstaw > kolumny /wiersze
5. waluta, liczba, ogólna, ułamkowe, naukowe, czas, data
7. przecinkiem jak dasz kropkę to będzie po prawej stronie komórki a przecinek po lewej
11. po przez przeciąganie
12. pasek adresu ktory jest oznaczony fx
13. prawy przycisk myszy formatuj komórki > obramowania
14. po przez wycięcie
15. klikamy na kolumnę ( literę kolumny ) pray zmien szerokosc kolumny
format > kolumna > szerokosc
16. kartka ma wymiery do litery I i 56
17. kolowy jest najbardziej czytelny
18. nie jest tak dokladny
19.
2 4 2