Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania;
My,Fryderyk Wilhelm,król Polski{...}
Ogłaszamy niniejszym i wiedzieć czynimy:że na skutek dotychczasowych doświadczeń poczynionych zarówno w naszych domenach, jak i przez różnych właścicieli dóbr rycerskich, przekonaliśmy ssię jeszcze bardziej, jak przemiana posiadłości włościańskich we włąsność, tam gdzie do tego jeszcze nei doszło,tudzież zniesienie pańszczyzn i uprawnień za słuszne i sprawiedliwe odszkodowanie służy rzeczywistemu dobró zarówno uprawnionych jak i zobowiązanych.
Celem poparcia tego dobra i z ojcowskiej troskliwości o pomyślnośc naszych wiernych poddanych zarządzamy więc po zasięgnięciu w tej ważnej sprawie opinii doświadczonych rolników i rzeczoznawców ze wszystkich prowincjii i stanów, co następuje:
1. Posiadłości włościańskie nie nadane dotąd na własnośc mają być zamienione we własność w myśl przepisów i pod warunkami zawartymi w niniejszym rozporządzeniu, przywiązane zaś do nich powinności i uprawnienia mają byś zniesione za wzajemnym słusznym odszkodowaniom{...}

1)Na czym polegało uwłaszczenie chłopów w zaborze pruskim?
2)Jak król uzasadniał nadanie chłopom ziemi na własność?
3)Czy uwłaszczenie chłopów było korzystne?Odpowiedź uzasadnij.
To pilne i przepraszam za błedy (jeśli są)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T17:17:05+01:00
1. Król posiadłości niczyje które dzierżawili chłopi dano im je na własność.
2. Król obiecał dać im posiadłości na własność i odszkodowanie jakie doświadczeni rolnicy wycenią
3. Uwłaszczenie nie było korzystne
7 2 7