W doświadczeniuzmierzającym do określenia mocy mięśni uczennica wpiego po schodach.Korzystając z poniższych danych określ moc użyteczną jej mięśni.
liczba stopni n=28
wysokość stopnia h=20cm
czas t=5,4s
masa uczennicy m=55kg
przyspieszenie grawitacyjne g=9,81m/s²

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • elap
  • Rozwiązujący
2010-01-09T17:27:41+01:00
Dane szukasz P=?
H= 28*20cm =1,6m taką drogę w górę pokonały mięsnie
m=55kg
t=5,4s
g=9,81m/s²
wzory
praca wykonana przez mięśnie W= F*s czyli W=F*H
P=W/t moc
F=mg ciężar ciała
podstawiając kolejne wzory masz P=mgH/t
P=159,8(6) kg* m/s²*m /s= 160 J/s =160 W