Odpowiedzi

2010-01-09T17:57:32+01:00
Y=x²-5x+6 (Postać ogólna)
Iloczynowa : (Musimy obliczyć pierwiastki tego równania) :
Δ=25 - 24 =1
√Δ=1
x₁= -b-√Δ/2a = 2
x₂= -b+√Δ/2a= 3
y=a(x-x₁)(x-x₂)

y=(x-2)(x-3)

Kanoniczna: (Musimy obliczyć p i q)
p=-b/2a=-5/2
q=-Δ/4a=-1/4
y=a(x-p)+q

y=(x+5/2)-1/4

Proszę :)