1. Pole kwadratu o boku a jest o 30 większe od pola kwadratu o boku a-2. Dłogości boków kwadratów wynoszą wienc:
a)4,5 i 6,5 b) 6,5 i 8,5 c)8,5 i 10,5 d)15 i 17 <<<<<< wyliczyć!!!
2. Rozwiązanie równania (x+3)do potegi 2 -24=(x-3)(x+3)
a.jest liczbą większą od 1
b.jest liczba mniejszą od 12
c.jest liczbą ujemna
d.nie istnieje
wyliczyć!!!!
3.Dla pewnych liczb a i b wartość wyrażenia 9a do potegi 2-6ab+bdo potegi 2 - 1 wynosi 63.Jaka jest dla tych samych liczb wartość wyrażenia (3a-b)do potegi 2 +1??
a.62
b.63.
c,64
d.65
WYLICZYC !!!!!

1

Odpowiedzi

2010-01-09T17:53:07+01:00
Zad 1
a"2=(a-2)"2+30
a"2=a"2-4a+4+30
4a=34
a=8,5
a-2=6,5
Odp.: b) 6,5 i 8,5

zad 2
(x+3)"2-24=(x-3)(x+3)
x"2+6x+9-24=x"2-9
6x=6
x=1
Odp.:b)jest liczba mniejszą od 12

zad 3
9a"2-6ab+b"2-1=63
(3a-b)"2=64
(3a-b)"2+1=64+1=65
Odp.: d)65

"-potęgowanie
P.S. Pisze się "więc", a nie "wienc". (: