Odpowiedzi

  • elap
  • Rozwiązujący
2010-01-09T17:32:25+01:00
Sin^2 alfa + cos^2 alfa = 1
(3/5)^2 + cos^2 =1
cos^2 alfa = 1- 9/25
cosalfa= 4/5 wynik -4/5 odpada,bo dla kąta ostrego wszystkie funkcje są dodatnie
tg alfa = sin/cos
tg alfa = 3/5 / 4/5 =3/5 * 5/4 = 3/4
ctg= 4/3
2010-01-09T17:38:29+01:00
Sinα=3/5
sin²α+cos²α=1
cos²α=1-sin²α
cosα=√(1-sin²α)
cosα=√[1-(3/5)²=√[1-(9/25)]=√(16/25)=4/5
tgα=sinα/cosα=(3/5)/(4/5)=3/4
ctgα=1/tgα=4/3
2010-01-09T17:43:08+01:00
Korzystamy z jedynki trygonometrycznej
sinα=⅗
sin²α+cos²α=1
cos²α=1-sin²α
cos²α=1-(⅗)²=1-⁹/₂₅=¹⁶/₂₅
cosα=⅘
tgα=sinα/cosα=⅗*⁵/₄=¾
ctg=⁴/₃