Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T18:16:30+01:00
Zdanie to w skrócie, ale i najlepiej opisuje stan Polski w XVII wieku. Właściwie z każdej strony otoczona była jak nie wojnami to kryzysem gospodarczym i wewnątrz kraju. Magnaci wykorzystując potop szwedzki i ogromne zniszczenia oraz biedę niższej szlachty, zaczęli tworzyć wokół siebie klientelę, czyli niższą od nich szlachtę, nie radzącą sobie z kryzysem, i wykorzystywali ich, przekupując. Szlachcice-sarmaci nie chcieli reform, gdyż wiązałoby się to ze stratami na ich rzecz, dlatego najlepiej jak mogli powstrzymywali reformy, życiodajne dla Polski. Kolejnym punktem powodującym kryzys była dynastia Wazów na tronie Polski. Wykorzystywali nasz kraj do swoich niecnych ambicji, aby odbić koronę Szwedzką dla dynastii Wazów. Szlachta raczej nie sprzeciwiała się, bo obdarzona wieloma przywilejami, mogła się ukryć w zaściankach.
W czasie XVII wieku toczyło się bardzo wiele wojen:
-ze Szwecją(1600-1609;1617-1622;1626-1635;1655-1660);
-powstanie Kozaków (1648-1658)
-z Rosją podczas dymitriad 1609-1612 i potem podczas wojen wywołanych powstaniem kozackim od 1658-1667
-z Turcją (1620-1621 i 1672 oraz 1683).
Jak widać wiele wojen doprowadziło do rozdarcia. Panowała bieda i bezprawie oraz niebezpieczna oligarchia magnacka. Zero reform i konsekwencji władcy doprowadziło w dużym stopniu do tego, że nierozwijająca, tylko walcząca Polska, w XVIII wieku (poprzez XVII) została zdobyta przez silniejsze kraje, którym nie zdołała podołać.
20 3 20