Proszę o przetłumaczenie tego tekstu.

How sporty are you? Pro-sports or anti - sports?

1. Have you ever taken a part in dance activities?
a) Yes, in the past
b) Yes, actually I am a participant of such activities
c) No

2. How often do you go to swimming pool?
a) very often
b) from time to time
c) rarely/never

3. Do you agree with the statement that "Sport is a health"?
a) Yes
b) No
c) Not necessarily

4) Would you be inclined to practice extreme sports?
a) Yes, I love adrenalin
b) I have never wondered about it
c) I don't think so

5) Is daily dozen a part of your day?
a) Yes
b) Sometimes
c) No

6) Do you practice any sport?
a) Yes
b) No

7) Underline a verse with sports that you are/you would be interested in:
a) Dancing, acrobatics, figure skating
b) Football, volleyball, basketball
c) Nordic walking, skiing, tobogganing
d) Boxing, karate, judo

2

Odpowiedzi

2010-01-09T17:34:30+01:00
Jak wysportowany jesteś? Profesjonalny-igra lub anty -sporty?

1. Czy kiedykolwiek wziąłeś część w działalnościach tańca?
)Tak, w minionym
b)Tak, właściwie jestem uczestnikiem takiego
c działalności)Nr

2. Jak często idziesz do basenu?
)bardzo często
b)od czasu do
c czas)rzadko / nigdy

3. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem tak "Sport jest zdrowiem"?
)Tak
b)Żaden
c)Niekoniecznie

4) byłbyś skłoniony, by praktykować sporty ekstremalne?
)Tak, kocham
b adrenalina) nigdy nie zdumiałem o tym
c) nie przemyślę tak

5) codziennie jest drzemany częścią twojego dnia?
)Tak
b)Czasami
c)Nr

6)nie robi cię praktykują jakiś sport?
)Tak
b)Nr

7)nie podkreśla wiersza ze sportami, którymi jesteś / tobą, byłby zainteresowany w: )Taniec, akrobatyka,
b jazda na łyżwach cyfry)Piłka nożna, piłka siatkowa,
c koszykówka)nordyczne chodzenie, jazda na nartach, jadący na toboganie
d)Boks, karate, judo
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-09T17:35:51+01:00
1. Czy kiedykolwiek brałeś udział w zajęciach tańca?
a) Tak, w przeszłości
b) Tak, rzeczywiście jestem uczestnikiem tych działań
c) nie

2. Jak często chodzisz na basen?
a) bardzo często
b) od czasu do czasu
c) rzadko / nigdy

3. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że "Sport to zdrowie"?
a) Tak
b) Nie
c) Niekoniecznie

4) Czy byłbyś skłonny do praktyki-sporty ekstremalne?
a) Tak, kocham adrenalinę
b) Nigdy nie zastanawiałem się nad jej
c) nie wiem co o tym sądzić

5) Czy przyjącia są czzęścią twojego dnia?
a) Tak
b) Czasami
c) nie

6) Czy uprawiasz sportu?
a) Tak
b) Nie

7) Podkreśl werset ze sportem, że jesteś zainteresowany:
a) Taniec, akrobatyka, łyżwiarstwo figurowe
b) piłka nożna, siatkówka, koszykówka
c) nordic walking, jazda na nartach, sankach
d) boks, karate, judo