Odpowiedzi

2011-06-18T22:43:29+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

CH4 + 2O2---->CO2 + 2H2O

22,4dm3 CH4-----44,8dm3 tlenu

4dm3 CH4------------xdm3 tlenu

x = 8dm3 tlenu

 

8dm3 tlenu--------21%

xdm3 powietrza----100%

x = 38,1dm3 powietrza

2011-06-18T23:19:32+02:00

Reakcja:

CH₄ + 2 O₂ ⇒ CO₂ + 2 H₂O

 

W reakcji użyto:

1 mol CH₄, który zajmuje 22,4 dm³

2 mole O₂, które zajmują : 2* 22,4 dm³= 44,8 dm³

 

skoro do spalenia:

22,4 dm³ CH₄----potrzeba------44,8dm³ O₂

to 4 dm³ CH₄----potrzeba------X dm³ O₂

 

X= 4dm³ * 44,8 dm³ : 22,4 dm³ = 8 dm³ O₂

 

Wiedząc,że tlen stanowi 21% składu powietrza,to :

 

8 dm³ O₂-------------------stanowi--------21%

to X dm³ powietrza-------stanowi---------100%

 

X= 100% * 8 dm³ : 21% ≈ 38,1dm³ powietrza

 

Do spalenia 4 dm³ metanu potrzeba 38,1 dm³ powietrza.