Odpowiedzi

2010-01-09T17:49:21+01:00
W czasach obecnych idąc do sklepu i kupując jakiekolwiek produkty,przynosimy do domu wszystko w opakowaniach.Opakowania te, to nierzadko wielowarstwowe pokłady folii, metalu lub plastiku, które od razu lądują w śmietniku. Nie zastanawiamy się w większości przypadków co z tymi opakowaniami dalej się dzieje.Trzeba je przetworzyć by nie zagrażały skażeniu środowiska naturalnego( a wiele z nich nadaje się do powtórnego przetworzenia-recyklingu).W związku z tym powstaje problematyka ochrony środowiska naturalnego.Dlatego też w związku z ciągłym wzrostem znaczenia i tym samym zużycia tych opakowań na świecie, tendencje ekologiczne staja się coraz silniejsze.Ekolodzy postulują by zmniejszać pojemność produktów w opakowaniach poprzez ich prasowanie, kondensowanie i koncentracje produktów by zajmowały mniej miejsca i potrzebowały mniejsze opakowanie. Postulują też aby opakowania miały mniejszą chłonność produktu, np. poprzez zmniejszanie grubości opakowań szklanych lub blaszanych dzięki zmianie ich konstrukcji, modernizacji technologii produkcji opakowania czy też zastosowaniu ulepszonych bardziej wytrzymałych materiałów do ich produkcji.Największym problemem dla środowiska naturalnego są opakowania; wśród wielu ich gatunków i rodzajów w ostatnich latach przeważyły te z tworzyw sztucznych. Korzyści wynikające ze stosowania tworzyw sztucznych są wielkie i niezaprzeczalne ponieważ stały się podstawą postępu i rozwoju w wielu dziedzinach. Jednak nadmiar tworzyw sztucznych wprowadzanych wraz z wyrobami jedno i wielorazowego użytku spowodował nadmierne obciążenie wysypisk śmieci i składowisk i spowodował nadmierny wzrost kosztów eksploatacji.Niekorzystny wpływ ma nie tylko wyrzucone opakowanie z tworzywa sztucznego po zużyciu ale także bardzo niekorzystnie na środowisko wpływa proces produkcji takiego opakowania, ponieważ w momencie powstawania występuje zjawisko emisji do atmosfery szkodliwych substancji, takich jak: węgiel, siarka, związki chloru, azot, cyjanowodór, freony i innych wiele szkodliwych pierwiastków.
Odpady z tworzyw sztucznych mogą być unieszkodliwiane lub poddawane recyklingowi. Jest to najpopularniejsza metoda ponownego wykorzystania po przeróbce przemysłowej tworzywa do dalszego eksploatowania. Tworzywa, które się nadają do recyklingu to tworzywa termoplastyczne czyli najpopularniejsze butelki typu PET do napoi, opakowania żywności HDPE i LDPE .
Następnym sposobem likwidacji opakowań z tworzyw sztucznych jest ich biodegradacja, czyli rozkład w środowisku biologicznym na elementy, które są naturalnymi składnikami środowiska lub pozostają z nimi w zgodności. Nie wszystkie jednak odpady z tworzyw sztucznych podlegają biodegradacji a proces ten jest wieloletni i nie daje skutecznych rezultatów.Inną metodą jest przetwórstwo odpadów dla celu uzyskania energii, jest to metoda dość kosztowna i napotyka się z wieloma trudnościami. To wysoki koszt instalacji pieców do spalania odpadów i zagrożenie powtórnego zanieczyszczenia środowiska w procesie spalania, gdzie do powietrza wydostają się szkodliwe substancje chemiczne.Jako nieszkodliwe pozostają opakowania ze szkła i one nigdy nie zrobią krzywdy człowiekowi.
2 5 2