Odpowiedzi

2010-01-09T17:44:25+01:00
Urodziła się w Honolulu, gdzie jej ojciec prowadził badania nad rakiem. Mieszkała w Stanach Zjednoczonych do czwartego roku życia, potem przeprowadziła się z rodzicami do Sydney w Australii. Zaczęła brać lekcje baletu i aktorstwa w wieku trzech lat. Kształciła się w St. Martin's Youth Theater, Australian Theater for Young People i Philip Street Theater.

Born in Honolulu, where her father ran cancer research. She lived in the United States for four years, then moved with his parents to Sydney in Australia. She started taking ballet and acting lessons at the age of three years. She studied at the St.. Martin'sYouth Theater, the Australian Theater for Young People and Philip Street Theater.

Kidman przerwała naukę w North Sydney High School, kiedy jej matka zachorowała na raka piersi. Po powrocie matki do zdrowia kontynuowała naukę aktorstwa.


Kidman interrupted education at North Sydney High School, when her mother became ill with breast cancer. After returning to the mother health continued to study acting.


1 5 1
2010-01-09T18:09:01+01:00
Nicole Kidman had dual nationality.She was born in the United States but her parents were Australian. She lived in Sydney, Australia, from the age of four. She liked dancing and acting.Her first part was a sheep in a Christmas play when she was six. Nicole was very tall, pale and shy. Some girls didn't like her and they called her names. Nicole didn't go to the beach with them because she went to the theatre. In 1989 she played a major role in the thriller " Dead silence" . A year later she made her debut in Hollywood, alongside her future husband Tom Cruise film "Fast as lightning " . In 1995 Appeared in two films : " Batman forever" and
"At any price". Other films in which she played:
- The Invasion in 2007
- Imaginary Portrait of Diane Arbus in 2006
- Interpreter in 2005
- The Human Stain in 2003
- Moulin Rouge in 2001
- Birthday Girl in 2001
- Cold Mountain in 2003

Tłumaczenie:
Nicole Kidman miała podwójnej narodowości.Urodziła się w Stanach Zjednoczonych, ale jej rodzice byli z Australii. Mieszkała w Sydney, w wieku od czterech. Lubiła tańczyć i grac (aktorsko)., kiedy miał sześć lat. Nicole była bardzo wysoka, blada i nieśmiała. Niektóre dziewczyny nie lubiły jej i przezywali ją. Nicole nie szła na plażę z nimi, ponieważ szła do teatru. W 1989 roku zagrał główną rolę w thrillerze "Martwa cisza" . Rok później zadebiutowała w Hollywood, wraz z jej przyszłym mężem Tomem Cruisem w filmie 'Szybki jak błyskawica". W 1995 r. pojawiła się w dwóch filmach: "Batman Forever" i "Za wszelką cenę". Inne filmy, w których zagrała:
- Inwazja w 2007 r.
- Portret wyobrażony Diane Arbus w 2006 r.
- Tłumaczka w 2005r.
- Moulin Rouge w 2001r.
- Dziewczyna na urodziny w 2001r.
- Wzgórze nadziei w 2003r.
1 4 1