Odpowiedzi

2009-09-22T23:54:43+02:00
Sala lekcyjna ma wymiary 8m x 5m x 4m .Jaką ilość energii należy dostarczyć , by podnieść temperaturę powietrza w sali od 15⁰C do 25⁰C ?
E=m*Cw*Δt
d=1g/cm³=1kg/1dm³
V=80dm*50dm*40dm=260 000 l=260 000kg
Δt=10 stopni
Cw =1J/kg*stopień
E=260 000 *1*10=2 600 000J=2,6MJ
10 1 10