Odpowiedzi

2009-04-04T19:06:29+02:00
Żeby elektron w atomie zaabsorbował padający foton, to energia fotonu nie może być mniejsza od energii potrzebnej na przeskok elektronu z orbity niższej na wyższą

policzmy jaka energia potrzebna jest na wzbudzenie atomu wodoru (przeskok elektronu z powłoki pierwszej na drugą)

λ - długość fali
n - orbita na której znajduje się obecnie elektron
m - orbita na która chcemy nasz elektron "wrzucić"
R - stała Rydyberga
R (dla wodoru) = 1,09677e7 (e7 oznacza •10 do potęgi 7) [1/m]
h - stała Plancka
h = 4,135e-15 [eV•s]
c - prędkość światła w próżni (≈300000 km/s)

1/λ = R(1/n²-1/m²)
n=1, m=2
1/λ = R(1-1/4) = 0,75R
λ = 4/3R => λ = 1,1216e-7 [m]
E=hc/λ
E≈10,2 eV

widzimy, że energia wzbudzenia jest większa od energii fotonu podanego w zadaniu...
elektron przeleci sobie przez atom jak przez masło (nie zostanie zaabsorbowany)
1 4 1