Odpowiedzi

2010-01-09T17:48:28+01:00

Problem
Problemem, który nabrał w ostatnich latach szczególnej wagi, jest zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.
Samoloty

Każdy wie, że ogromny wkład w zanieczyszczenia powietrza mają również samoloty. Co roku samoloty pasażerskie wyżucają z dysz ponad 140 ton dwutlenku węgla i 750 kg. tlenków azotu. To wszystko niszczy warstwę ozonową. Zanieczyszczenia, które są ok. 10 km. w górze(tam gdzie latają te skrzydlate maszyny:)) pozostają w powietrzu 100 razy dłużej niż zanieczyszczenia emitowane przy powierzchni ziemi!

INFORMACJE NA TEN TEMAT BYŁY BRANE Z:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zanieczyszczenie_powietrza#Samoloty_pasa.C5.BCerskie_a_zanieczyszczenie_atmosfery
Źródła zanieczyszczeń powietrza.

Powietrze zanieczyszczają, wszystkie substancje gazowe, stałe lub ciekłe, znajdujące się w powietrzu w ilościach większych niż ich średnia zawartość. Ogólnie zanieczyszczenia powietrza dzieli się na pyłowe i gazowe.

Główne zanieczyszczenia to:

-przemysły energetyczne i transportowe,

-wzrost liczby ludności.

Najważniejsze zanieczyszcenia antropogeniczne:

-ołów,

-ozon,

-pyły,

-tlenek węgla,

-tlenki azotu,

-dwutlenek siarki.

Źródła zanieczyszczeń powietrza to:

-przemysły chemiczne, raferyjne, metarulgiczne;

-cementownie oraz transport samochodowy.

Naturalne zanieczyszczenia to:

-powoodzie,

-pożary,

-wybuchy wulkanów.

Wszystkie zanieczyszczenia są wchłaniane przez ludzi, w trakcie oddychania. Przyczyniają się do schorzeń układu oddechowego.

INFORMACJE BYŁY BRANE Z:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zanieczyszczenie_powietrza#.C5.B9r.C3.B3d.C5.82a_zanieczyszcze.C5.84_powietrza
Skutki zanieczyszczeń.

Jest wiele powodów zanieczyszczeń powietrza.

Oto kilka z nich:

Kwaśny deszcz - opad atmosferyczny, zawiera kwas siarkowy i kwas azotowy, niszczy przyrodę, zabytki oraz jest przyczyną śmierci niemowląt (przez osłabienie płuc);

Smog - powietrze zawierające stężenie pyłów i toksycznych gazów;

Dziura ozonowa - dziura ozonowa, czyli znaczący ubytek ozonu w górnych warstwach atmosfery, przez kolejne dziesięciolecia będzie się utrzymywać;

Efekt cieplarniany - zjawisko zachodzące w atmoswerze planety.

Jednak niektórych zanieczyszczeń moglibyśmy uniknąć.

INFORMACJE BYŁY BRANE Z:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zanieczyszczenie_powietrza#Skutki_zanieczyszcze.C5.84_powietrza
Zanieczyszczenia powietrza w Polsce.

Polska zajmuje III miejsce na świecie w zanieczyszczeniu powietrza. Nadmierne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego występuje na ponad 20% powierzchni Polski.

Powodami takiego stanu są:

-egergetyka,

-niedoinwestowany ekonomicznie przemysł surowcowy,

-rozwijający się transport samochodowy.

Najwięcej zanieczyszczeń znajduje na obszarach dużych aglomeracji miejskich i głownych okręgach przemysłowych. Jednak najgorsza jest w woj. śląskim. Tam na obszarze 2, 1% powierzchni Polski jest aż od 20-25% krajowej emisji dwutlenku siarki, azotu i pyłów. Od długiego czasu są tam przekraczane wartości stężeń wszystkich zanieczyszczeń atmosfery. Lecz nie tylko samo województwo jest głównym zagrożeniem, są to również zakłady przemysłowe. W niektórych miastach Polski występuje smog typu londyńskiego. Te wszystkie zanieczyszczenia mają wpływ na życie człowieka. Bardzo silne zanieczyszczenia powodują nawet porażenia oskrzeli, dróg oddechowych czy układu krążenia. Zmiany technologiczne i ustalenie prawidłowych kryterii oraz zamontowanie urządzeń oczyszczających zapewne choć trochę oczyściło by powietrze.
4 5 4