Proszę o całe rozwiązania !
Zad 1. Samochód po roku użytkowania stracił 15 % swojej wartości i obecnie wyceniony został na 34 000 zł. Rok wcześniej samochód był wart :
A. 40 000 zł
B. 28 900 zł
C. 39 100 zł
D. 51 000 zł


Zad 2. W pewnym gimnazjum są dwie klasy trzecie. W klasie 3a jest 18 dziewcząt i stanowią one 60 % tej klasy , a w klasie 3b jest 5 dziewcząt i stanowią one 20 % tej klasy. Jaki procent uczniów klas trzecich stanowią dziewczęta ?

A. 20 %
B. ok. 42 %
C. 40 %
D. ok. 30%

2

Odpowiedzi

2009-09-22T22:08:19+02:00
Mirek niezle tam strzelasz :)

Zad1.
100%-34 000zl
115%-x

x= 115*34 000:100=39 100zl


Zad 2.
3a 18-60%
x -100% x=18*100:60= 30
Klasa 3a liczy 18d i 12ch.

3b 5-20%
x-100% x= 100*5:20=25

Klasa 3b liczy 5d i 20ch.

Obie klasy licza 55 osob
100% - 55
x - 23 x=100*23:55=41,(81)%

Odp: 41,(81) %
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-22T23:45:37+02:00
Proszę o całe rozwiązania !
Zad 1. Samochód po roku użytkowania stracił 15 % swojej wartości i obecnie wyceniony został na 34 000 zł. Rok wcześniej samochód był wart :
A. 40 000 zł
B. 28 900 zł
C. 39 100 zł
D. 51 000 zł

100%-15%=85%
0,85*x=34 000
x=34000:0,85
x-40 000 odp.A

Zad 2. W pewnym gimnazjum są dwie klasy trzecie. W klasie 3a jest 18 dziewcząt i stanowią one 60 % tej klasy , a w klasie 3b jest 5 dziewcząt i stanowią one 20 % tej klasy. Jaki procent uczniów klas trzecich stanowią dziewczęta ?

A. 20 %
B. ok. 42 %
C. 40 %
D. ok. 30%

18=60%x
x=18:0,6
30 - w klasie3a
5=20%x
x=5:0,2
x=25 w 3b
dziewcyny18+5=23
razem55 osób
23/55*100%=41,8%