5)samochód osobowy na przejechanie 250 km zużył 15 l benzyny. ile litrów benzyny zużyje ten samochód na przejechanie 400km?
6) w 60 kg wody morskiej jest 0,36kg czystej soli ile kg czystej soli jest w
a) 80kg b) 100kg c)150kg wody morskiej o tym samym zasoleniu?
7) masa 1 cm3 żelaza wynosi 7,8 g. oblicz masę 25cm3 żelaza
9) z 20l mleka otrzymuje się 7 kg śmietany.z ilu litrów mleka otrzymamy 31,5 kg śmietany??
11) w roku szkolnym 2004/05 było 297 dni z tego 10/27 to były dni wolne od nauki. same soboty i niedziele stanowiły 17/22 wszystkich wolnych dni. ile sobót i niedziel było w roku szkolnym?
12)rozlewamy 42l sok do butelek o pojemności 3/4 l wypełniając 8/9 objętości każdej butelki. ile butelek musi przygotować?
13) woda stanowi 0,9 masy grzybów.suszono 2,5 kg grzybów wyparowało 8/9 wody ile ważyły suszone grzyby?
14) w 2004 roku firma CIAPEK zatrudniała 340 pracownikowi z czego 9/17 stanowili mężczyzni. rok puzniej liczba zatrudnionych wzrosła o 1,5 przy czym liczba mężczyzn wzrosła tylko o 15. ile kobiet zatrudniała firma CIAPEK?

2

Odpowiedzi

2010-01-09T18:09:48+01:00
5) 250km : 50 = 5
15l : 5 = 3
400km : 50 = 4
4 * 3 = 12l
Odp: Na przejechanie 400km zużyje 12l.
6) a) 60kg : 20 = 3
0,36kg : 3 = 0,12kg
0,36kg + 0,12kg = 0,48kg
W 80kg jest 0,48kg soli.
b) 0,36kg + 0,12kg + 0,12kg = 0,60kg
W 100kg jest 0,60kg soli
c)0,36kg + 0,12kg + 0,12kg + 0,12kg + 0,12kg + 0,06kg = 0,90kg
W 150kg jest 0, 90 kg soli
9) 31,5kg : 7 = 4,5
20l * 4,5 = 90l
Z 90l otrzymamy 31,5kg śmietany.
3 2 3
2010-01-09T18:20:11+01:00
Zad 5
250km - 15l
100km - xl
250x=100*15
250x=1500/:250
x=6l
6l*4=24litry tyle benzyny samochód zurzyje na przejechanie 400km
zad 6
60kg - 0,36kg
10kg - xkg
60x=3,6/:60
x=0,06kg
a) 0,06*8=0,48kg
b) 0,06*10=0,6kg
c) 0,06*15=0,9kg
zad 7
25*7,8=195 g
zad 9
20l - 7kg
xl - 31,5kg
7x=20*31,5
7x=630/:7
x=90l
zad 11
297*10/27=110 dni
110*17/22=85 dni tyle było wolnych sobót i niedziel
zad 12
3/4*8/9=2/3l ilość soku w jednej butelce
42l:2/3l=63 butelki tyle potzreba
zad 13
9,10*8/9=4/5
2,5*4/5=2kg tyle wyparowało wody z grzybów
2,5kg-2kg=0,5kg tyle ważyły wysuszone grzyby
zad 14
w tym zadaniu jest błąd
1 5 1