Oblicz: ( to male 3 to jest do pierwista 3 nie do potegi liczby po lewej kolo niej) ( 1←2 to znaczy jedna druga w ulamku)
√64x4 , √27:3 , √25←16:√9←16, √25:√6 , √1←3:√1←12
√4:81,√32:8, √144←25:√9←4, √45:√5, √1←2:√1←18,
³√16:2, ³√2:³√54, ³√1←8:³√27←64, ³√48:³√6, ³√2←9:³√3←4
√144:121, √25:36, √16:81, √64:100
³√27:64, ³√81:8, ³√1←16:4←27, ³√7←16:4←49

PROSZE O ZROBIENIE

2

Odpowiedzi

2009-09-22T22:15:50+02:00
Oblicz: ( to male 3 to jest do pierwista 3 nie do potegi liczby po lewej kolo niej) ( 1←2 to znaczy jedna druga w ulamku)
√64x4 =8x2=16
, √27:3=√9=3
, √25←16:√9←16=5/4: 3/4=5/4x4/3=5/3
√25:√6=5/√6 chyba jakiś błąd
, √1←3:√1←12 =√1/3x12/1=√4=2
√4:81=2/9
,√32:8=√4=2
, √144←25:√9←4=12/5x2/3=8/5
, √45:√5=√9=3
, √1←2:√1←18=√1/2x18/1=√9=3,
³√16:2=∛8=2
, ³√2:³√54=∛1/27=1/3
, ³√1←8:³√27←64,=1/2x4/3=2/3
³√48:³√6=∛8=2
, ³√2←9:³√3←4=∛2/9x4/3=∛8/27=2/3
√144:121=12/11
, √25:36=5/6
, √16:81=4/9
, √64:100=8/10
³√27:64=3/4
, ³√81:8=3∛3/2 cyba znowu błąd
, ³√1←16:4←27=∛1/16x27/4=∛27/64=3/4
, ³√7←16:4←49=∛7/16x49/4=∛343/64=7/4
2009-09-22T22:23:50+02:00
A.) 8x4=32
b.) 3√3÷3=√3
c.) 5/4 ÷ 3/4 =5/4 x 4/3 = 5/3 = 1 i 2/3
d.) 5/√6 = 5√6/6
e.) √1/√3 x √12/√1 = √12/√3 = 2√3/√3 = 2
f.) 2/81
g.) 4√2÷8=√2/2
h.) 12/5 x 2/3 = 8/5
i.) 3√5 x √5= 15
j.) √1/√2 x √18 = √9 = 3
k.) ³√16:2= ∛8= 2
l.) ³√2 : ³√54= ∛1/27= 1/3
ł.) ³√1/8 : ³√27/64,=1/2 x 4/3=2/3
m.) ³√48 : ³√6= ∛8 = 2
n.) ³√2/9 : ³√3/4=∛2/9 x 4/3= ∛8/27 = 2/3
o.) √144 : √121=12/11
p.) √25 : √36=5/6
r.) √16:81=4/9
s.) √64 : 100 = 8/10
t.) ³√27 : 64 = 3/4
u.) ³√1/16 : 4/27 = ∛1/16 x 27/4 = ∛27/64 = 3/4
w.) ³√7/16 : 4/49 = ∛7/16 x 49/4 = ∛343/64 = 7/4